Lào Cai 26° - 28°
Các phòng chuyên môn
 • PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU

      Phòng Quản lý xuất nhập khẩu có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thương nhân nước ngoài không có đại diện tại Việt Nam; hội nhập kinh tế quốc tế; trung tâm Logistic; thương mại điện tử. Kiêm nhiệm chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Lào Cai.

 • PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH - TỔNG HỌP

  Phòng Kế hoạch - Tổng hợp có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về ngành Công Thương trong lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, chương trình, đề án phát triển của ngành; Quản lý các dự án đầu tư, thẩm định dự toán các dự án, công trình công nghiệp và thương mại; Quản lý tài chính, tài sản và thực hiện ngân sách nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Sở;

 • VĂN PHÒNG SỞ

  Văn phòng Sở giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý về tổ chức - cán bộ; hành chính - quản trị; xây dựng, đôn đốc thực hiện và tổng hợp, báo cáo các hoạt động của cơ quan Sở

 • PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

  Phòng Quản lý công nghiệp có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất – kinh doanh của các cơ sở sản xuất công nghiệp, bao gồm các lĩnh vực: Cơ khí; luyện kim; công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp chế biến, công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản;  quản lý khu, cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn; các hoạt động khuyến công; các dịch vụ công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương. 

 • PHÒNG THANH TRA

  Thanh tra Sở giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở

 • PHÒNG KỸ THUẬT - AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG

  Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kỹ thuật, an toàn, môi trường trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh.

 • PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

  Phòng Quản lý thương mại có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực Thương mại nội địa, xúc tiến thương mại; cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tham mưu phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác quản lý thị trường

 • CÁC PHÒNG BAN

  Danh sách các trưởng phó phòng

 • PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

      Phòng Quản lý Năng lượng có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng Quản lý nhà nước về lưới, nguồn điện, điện nông thôn, năng lượng mới, năng lượng tái tạo và các dạng năng lượng khác trên địa bàn tỉnh; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra trên các lĩnh vực điện năng được giao theo quy định.


Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập