Lào Cai 26° - 27°
TÌNH HÌNH CUNG ỨNG ĐIỆN TRƯỚC, TRONG VÀ SAU DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
Hiện nay, tình hình phụ tải năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai với nhu cầu sử dụng điện thương phẩm năm 2023 ước đạt 2.613 triệu kWh, bằng 79,18% so với kế hoạch năm (3.300triệu kWh). Công suất phụ tải lớn nhất của toàn tỉnh (Pmax) = 448MW, công suất trung bình (Ptb) = 266MW, điện năng trung bình ngày (A) = 6,4kWh/ngày. Cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho các phụ tải sản xuất, dịch vụ và sinh hoạt.

Hiện nay, tình hình phụ tải năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai với nhu cầu sử dụng điện thương phẩm năm 2023 ước đạt 2.613 triệu kWh, bằng 79,18% so với kế hoạch năm (3.300triệu kWh). Công suất phụ tải lớn nhất của toàn tỉnh (Pmax) = 448MW, công suất trung bình (Ptb) = 266MW, điện năng trung bình ngày (A) = 6,4kWh/ngày. Cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho các phụ tải sản xuất, dịch vụ và sinh hoạt.

 

anh tin bai

Kiểm tra hệ thống đo đếm trong thời tiết giá rét

    Để đảm bảo thực hiện công tác cung ứng điện và điều tiết nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh được công khai, minh bạch, điều hòa hợp lý giữa các khách hàng sử dụng điện lớn, khách hàng sản xuất công nghiệp và sinh hoạt… Sở Công Thương đã xây dựng UBND tỉnh xem xét phê duyệt Kế hoạch cung ứng điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024 tại Quyết định số 3287/QĐ-UBND ngày 25/12/2023. Đồng thời làm cơ sở cho việc cung ứng điện đảm bảo an toàn, ổn định trước, trong và sau dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đặc biệt các đơn vị quản lý vận hành lưới điện, cung ứng và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ và nghiêm chỉnh triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

    1. Đối với Công ty Điện lực Lào Cai - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc: Lập phương án đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 với tinh thần chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện phục vụ tối đa nhu cầu sử dụng điện của nhân dân trong dịp Tết nguyên đán, nhất là điểm văn hóa, văn nghệ, nơi vui chơi giải trí của đồng bào địa phương.

    2. Đối với Truyền tải điện Tây Bắc: Đơn vị quản lý vận hành lưới điện 220kV cần bố trí đầy đủ nhân lực thường trực, lập phương án và chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện được liên tục, ổn định nguồn điện khu vực tỉnh Lào Cai để phục vụ nhu cầu sử dụng điện trước, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

    3. Các đơn vị sản suất kinh doanh có sử dụng điện cần phải xây dựng kế hoạch sản xuất và sử dụng tiết kiệm, hợp lý trong quá trình sản xuất, hạn chế tối đa sử dụng các thiết bị sử dụng điện lớn trong giờ cao điểm; tăng cường bố trí sản xuất vào ca 3, đồng thời phải cắt các nguồn cung cấp điện cho các thiết bị không có nhu cầu sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

    4. Các đơn vị sử dụng điện tiếp tục thực hiện sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả và cắt các nguồn cung cấp điện cho các thiết bị không có nhu cầu sử dụng. Tăng cường công tác bảo vệ (24/24 giờ) tại trụ sở đơn vị, nhà máy thủy điện, nhà xưởng sản xuất trong dịp Tết guyên đán. Khi xảy ra sự cố mất an toàn các đơn vị chủ động tập trung mọi khả năng có thể để xử lý, nếu vượt quá khả năng phải báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền nơi gần nhất để xử lý.

Phòng QLNL


 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập