Quyết định thành lập đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện đầu tư dự án thủy điện, công tác bảo vệ môi trường, công tác an toàn lao động
Số ký hiệu văn bản Quyết định số 24/QĐ-SCT
Ngày ban hành 11/03/2021
Ngày hiệu lực 11/03/2021
Trích yếu nội dung Quyết định thành lập đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện đầu tư dự án thủy điện, công tác bảo vệ môi trường, công tác an toàn lao động
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công nghiệp
Người ký duyệt Hoàng Chí Hiền
Tài liệu đính kèm vbm3-21.pdf
Văn bản mới