TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI GIAI ĐOẠN 2021-2025

    Cùng với sự phát triển của ngành thương mại cả nước, ngành thương mại Lào Cai đã có những đóng góp nhất định vào tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng của ngành thương mại đối với phát triển kinh tế xã hội chưa được phát huy đầy đủ, chưa đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ hội nhập. Để có cơ sở trong chỉ đạo, điều hành và đưa ra chủ trương, định hướng đối với phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong thời gian tới một cách đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025, ngày 30 tháng 8 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Đề án số 346/ĐA-UBND về Phát triển kết cấu hạ tầng thương mại tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025.

Cửa hàng Xăng dầu Duyên Hải – đường Nhạc Sơn thuộc Công ty Cổ phần xây dựng Cầu Lào Cai vừa được đầu tư xây dựng, chuẩn bị đi vào hoạt động

    Mục tiêu của Đề án là phát triển thương mại dịch vụ đồng bộ và hiện đại, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đến năm 2025 tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội trên địa bàn tỉnh đạt 50.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 – 2025 trên 11%; phát triển siêu thị, trung tâm thương mại phù hợp với sự phát triển đô thị đáp ứng nhu cầu dịch vụ chất lượng cao; phấn đấu đến hết năm 2025 có 19 chợ được xây dựng mới và 17 chợ được đầu tư cải tạo, nâng cấp; thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; các khu vực cụm xã hay liên xã có tối thiểu 1 đến 2 cửa hàng LPG phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; chỉ số thương mại điện tử tỉnh Lào Cai tăng 5 bậc và xếp thứ 33 toàn quốc.

    Đề án cũng đưa ra 05 nhiệm vụ cụ thể: (1) phát triển hệ thống chợ; (2) phát triển hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại; (3) phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu; (4) phát triển hệ thống mạng lưới kinh doanh khí LPG; (5) phát triển hệ thống TMĐT và 05 nhóm giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Đề án đã đề ra./.

Quỳnh Nga


Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 30
  • Trong tuần: 801
  • Tất cả: 994,828
Đăng nhập